Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Dr n. med. Mieszko Kozikowski

Dr n. med. Mieszko Kozikowski

Lekarz urolog, ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku. Podczas studiów prowadził badania laboratoryjne nad podstawami biologii nowotworów w Zakładzie Immunologii WUM. W ramach stażu podyplomowego był związany z Kliniką Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, gdzie współpracował z Zespołem Kliniczno-Badawczym Chirurgii Transplantacyjnej Państwowej Akademii Nauk. Po studiach kontynuował kształcenie w ramach studiów doktoranckich w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku asystenta. Wyniki prowadzonych przez niego badań naukowych publikowane są w prasie krajowej i zagranicznej.

Zwieńczeniem dotychczasowej kariery naukowo-badawczej była obrona pracy doktorskiej w 2019 roku. Cykl publikacji będący podstawą nadania tytułu doktora nauk medycznych dotyczył zastosowania obrazowania rezonansem magnetycznym w planowaniu leczenia operacyjnego raka stercza.

Doktor należy do krajowych (Polskie Towarzystwo Urologiczne) i europejskich (European Association of Urology) towarzystw naukowych wytyczających standardy w leczeniu chorób urologicznych. Działalność naukową łączy z obowiązkami wykładowcy prowadząc kursy dla lekarzy. Współpracuje ze stowarzyszeniem chorych na nowotwory urologiczne, gdzie propaguje wiedzę na temat zapobiegania i leczenia raków układu moczowego.
W praktyce klinicznej szczególny nacisk kładzie na małoinwazyjne metody leczenia endoskopowego i laparoskopowego. Zajmuje się leczeniem zarówno łagodnych, jak i złośliwych chorób układu moczowego. Jego szczególne zainteresowanie stanowi zastosowanie rezonansu magnetycznego w planowaniu małoinwazyjnych operacji urologicznych, w tym raka stercza.

Wykonywane zabiegi

Umów wizytę
do specjalisty

Pozostali lekarze: