Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Lek. Mateusz Mokrzyś

Lek. Mateusz Mokrzyś

Lekarz Mateusz Mokrzyś szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie urologii odbywał w Klinice Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 2012 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Studiował również w Hiszpanii na University of Alcala de Henares Madrid. Główne kierunki aktywności zawodowej to nowoczesna diagnostyka oraz minimalnie inwazyjne leczenie raka prostaty, łagodnego rozrostu prostaty i kamicy układu moczowego z wykorzystaniem nowoczesnych technik laserowych, laparoskopowych oraz robotycznych.

Szczególnym zainteresowaniem Mateusza Mokrzysia cieszy się wykonywana na podstawie rezonansu magnetycznego i ultrasonografii biopsja fuzyjna prostaty, która od kilku lat stanowi jego codzienną praktykę lekarską i podstawowy obszar działalności naukowej. 

W 2018 roku otrzymał nagrodę za najlepszą pracę naukową prezentowaną przez rezydenta na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katowicach. Tytuł pracy: „The impact of fluoroquinolone-resistant rectal flora on infectious complications and hospital admission rates following transrectal prostate biopsy – PROBIS study”. W 2016 roku jako koordynator oraz współbadacz przeprowadził ogólnopolskie, wieloośrodkowe badanie kliniczne dotyczące biopsji prostaty współfinansowane przez Szwajcarię i Ministra Zdrowia.

Wykonywane zabiegi

Umów wizytę
do specjalisty

Pozostali lekarze: