Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Dr n. med. Michał Andrzej Skrzypczyk

Dr n. med. Michał Andrzej Skrzypczyk

Adiunkt Kliniki Urologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego kierowanej przez dr hab. n. med. Jakuba Dobrucha, FEBU. Pracę w Klinice Urologii CMKP rozpoczął w 2006 roku. W 2012 roku uzyskał stypendium Europejskiego Towarzystwa Urologicznego i odbył staż w The Male Reconstructive Urology Team in Clinical Department of Urology in University Collage Hospital in London pod kierownictwem Pana Profesora Anthony R. Mundy. Od 2012 roku zajmuje się urologią rekonstrukcyjną, która od 2014 stałą się jego główną dziedziną działalności zabiegowej. W 2017 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 2018 delegat Polskiego Towarzystwa Urologicznego do European Board of Urology. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów i doniesień zjazdowych.

Członek:

Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego

Sekretarz Zarządu Sekcji Urologii Onkologicznej Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Delegat Polskiego Towarzystwa Urologicznego do European Board of Urology

Umów wizytę
do specjalisty

Pozostali lekarze: